Beste dames, heren,

 

Vanaf vandaag, 12 oktober 2021, ligt het voorbereidingsbesluit voor de hoogspanningsverbinding 380kV zuid-west/oost ter inzage.

Na het voorbereidingsbesluit 2020 (zie mijn e-mailbericht van 12 oktober 2020) is er nu een nieuw voorbereidingsbesluit genomen, omdat zo’n besluit één jaar geldig is.

 

De kennisgeving van het voorbereidingsbesluit  is onder andere gepubliceerd in Weekblad Dongen op 7 oktober 2021.

 

Het voorbereidingsbesluit ligt met ingang van 12 oktober t/m 22 november 2021 ter inzage in o.a. het gemeentehuis, Hoge Ham 62, Dongen.

 

De documenten zijn ook raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl.

 

Het betreft een digitaal besluit. Dit betekent dat alleen de digitale versie leidend is.

 

Een voorbereidingsbesluit is een verklaring dat een bestemmingsplan voor het betreffende gebied wordt voorbereid.

Met dit besluit wordt een voorbereidingsbescherming beoogd.

Een voorbereidingsbesluit maakt niet de realisatie van de hoogspanningsverbinding mogelijk.

Daarvoor moet een bestemmingsplanprocedure (rijksinpassingsplan) worden doorlopen.

 

Bijgaand treft u de kennisgeving en het voorbereidingsbesluit aan.

 

Ik vertrouw er op u voldoende geïnformeerd te hebben.

 

 

Met vriendelijke groet,

Harry van der Moolen

Strategie en samenwerking

 

Gemeente Dongen | www.dongen.nl/contact

T: 14 0162 | M: 0629036660

 

beheer2

Author beheer2

More posts by beheer2