Preventieakkoord Dongen

22 feb is het Lokaal Preventieakkoord officieel ondertekend door Wethouder Lepolder en de betrokken partners.

In 2021 zijn samen met uiteenlopende partners binnen zorg, welzijn, onderwijs en het bedrijfsleven en inwoners

afspraken gemaakt over hoe we met elkaar de gezondheidsschade als gevolg van roken,

problematisch alcoholgebruik, overgewicht en mentale gezondheid terug kunnen dringen.

Zie in de bijlage het Lokaal Preventieakkoord.

 

 

Even voorstellen: Coördinator Lokaal Preventieakkoord

Om uitvoering te geven aan het Lokaal Preventieakkoord is Sietske Algera van de GGD Hart voor Brabant gevraagd om dit te coördineren.

De uitvoering vindt plaats door zoveel mogelijk aan te haken bij bestaande programma’s en interventies in de gemeente Dongen, zoals Kansrijke Start,

Jongeren op Gezond Gewicht, de werkgroep Middelengebruik en het Lokaal Sportakkoord.

 

Wil je aansluiten bij één van de bestaande activiteiten, of heb je zelf een nieuw idee?

Zoek dan contact met Sietske Algera, s.algera@ggdhvb.nl, 06-53212086

 

 

Eerste ronde Aanvragen stimuleringsregeling “Jong & Oud Samen gezond” 1 juli

Vanuit het Lokaal Preventieakkoord Dongen willen we samenwerkingsvormen stimuleren waarbij jong & oud met elkaar samenwerken.

Hiervoor is budget beschikbaar, bedoeld als eenmalige stimulatie voor het opzetten van een nieuw initiatief, of het vernieuwen van een bestaande activiteit.

Het beschikbare budget is €5.000. Voorwaarden:

  • de aanvraag  stimuleert samenwerkingsvormen stimuleren tussen Jong & Oud
  • de aanvraag sluit aan 1 of meerdere ambities van het van het Lokaal Preventieakkoord Dongen
  • de aanvraag bevat cofinanciering

Via het Formulier aanvraag financiële bijdrage Lokaal Preventieakkoord Dongen, kan je een aanvraag doen. Zie formulier in bijlage.

Heb je hier vragen over, of wil je even sparren over een idee, neem contact op met Sietske Algera. De eerste ronde om budget aan te vragen loopt tot 1 juli.

 

 

Terugblik Uit met ouders

Op maandag 28 maart vond de Uit met ouders-avond plaats in de gemeente Dongen. Gedurende de avond werden ouders van pubers in de leeftijd van 12 t/m 17 jaar

meegenomen naar verschillende horecagelegenheden in Dongen, om zo de ouders een kijkje te geven in het (toekomstige) uitgaansleven van hun kinderen.

De avond werd georganiseerd door de gemeente en GGD Hart voor Brabant in samenwerking met het Cambreur college, Horeca Dongen en R-Newt.

Ouders volgende workshops over ‘Opvoeden en alcohol’, ‘Alcohol en drugs tijdens het uitgaan’ en ‘ID fraude: hoe gaat dat in de praktijk?’ gegeven door deskundigen

van Helder Theater, Novadic Kentron, Stichting Halt en de Politie.

 

Het was een geslaagde avond, met veel lovende reacties vanuit de ouders!

Voor herhaling vatbaar, ouders hebben meegedacht over verdiepende thema’s. Deze input nemen we mee in de organisatie van een vervolg op deze avond.

 

 

21 april aftrap Campagne Gezond Ouder worden

Stichting Welzijn Ouderen Dongen organiseert samen met verschillende partijen zoals de gemeente, GGD Hart voor Brabant, Novadic Kentron en Fysio Attent

een Campagne rondom Gezond ouder worden. Op 21 april vindt de aftrap van de campagne plaats door middel van een theatervoorstelling.

Deze laat om een humoristische wijze zien hoe je gelukkig en gezond oud kan worden. Daarnaast zijn er sprekers van GGD, Novadic Kentron

en Fysio Attent met lezingen over gezonde leefstijl, alcohol & het ouder wordende lichaam en valpreventie.

 

Wanneer: donderdag 21 april

Aanvang: inloop vanaf 14.00 uur. Het programma duurt van 14.30 – 16.45 uur

Locatie: De Cammeleur, Hoge ham 126

Aanmelding is niet nodig, iedereen kan gewoon binnenlopen bij de Cammeleur. Deelname is gratis, zie uitnodiging in de bijlage.

 

IkPas campagne vanaf 1 mei– alcoholgebruik een maand op pauze

Vanaf 1 mei nodigen we iedereen in Dongen uit om mee te doen met de Ikpas campagne.

Je drinkt een maand geen alcohol om eens te kijken wat het met je doet. Je wordt je bewuster van de keuze die je kunt maken om wel of niet te drinken,

je doorbreekt je vastgeroeste patronen en alcohol is niet meer vanzelfsprekend. Maar dat zijn niet de enige effecten van meedoen met IkPas.

Veel deelnemers ervaren ook lichamelijke voordelen. Zo voelt 62% zich bijvoorbeeld fysiek fitter, slaapt 55% beter en verliest 32% gewicht.

Zie ook het filmpje hierover dat op Langstraat TV wordt uitgezonden. Klinkt goed toch? Doe je ook mee? 
Aanmelden kan via www.ikpas.nl/gemeente-dongen

beheer2

Author beheer2

More posts by beheer2