Over ons

Samenstelling en doel van de dorpsraad

In 1996, het jaar dat ’s Gravenmoer door de gemeentelijke herindeling is toegevoegd bij de gemeente Dongen, is de dorpsraad opgericht. De reden voor oprichting is om de belangen van de inwoners van ’s Gravenmoer te behartigen binnen de gemeentelijke en provinciale overheden. Het doel van de dorpsraad is het in stand houden en bevorderen van de leefbaarheid in het dorp. 

Daarom geeft de dorpsraad de gemeente Dongen gevraagd en ongevraagd van advies met betrekking tot alle aangelegenheden die behoren tot het werkgebied van de dorpsraad.

Het werkgebied van de Dorpsraad is begrensd door de voormalige grenzen van de gemeente ’s Gravenmoer.

Dorpsraad

De dorpsraad bestaat uit negen leden. Hieronder de namen van de leden en hun rol.