Dinsdagmiddag is het Lokaal Preventieakkoord ondertekend door Wethouder Lepolder en de betrokken partners van het akkoord. Het Lokaal Preventieakkoord richt zich op het terugdringen van gezondheidsschade als gevolg van roken, problematisch alcoholgebruik, overgewicht en mentale gezondheid.

“Het Lokaal Preventieakkoord staat niet op zichzelf. Er is aansluiting gezocht bij bestaande programma’s en interventies in de gemeente Dongen, zoals Kansrijke Start, Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) en het Lokaal Sportakkoord.” Vertelt wethouder gezondheidsbeleid Petra Lepolder. “In het Preventieakkoord komen de gezamenlijke ambities op het thema leefstijl en gezondheid samen. Hierdoor kunnen activiteiten rondom gezondheid integraal worden opgepakt.“

Samen werken aan gezondheid
Om inwoners te inspireren en te motiveren worden verschillende activiteiten georganiseerd. Zo kunnen senioren onder begeleiding sporten in Park Vredeoord, kunnen basisschoolkinderen van de Vlinderboom en Westerkim extra sporten na schooltijd en start in mei een IKpas campagne om het alcoholgebruik onder 55+ers een pauze te gunnen.

Preventieakkoord
Het Lokaal Preventieakkoord komt voort uit het Nationaal Preventieakkoord, dat bestaat uit drie thema’s: roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik. Eén van de afspraken in dat akkoord is dat gemeenten worden gestimuleerd tot het formuleren van een lokale aanpak. Sinds het voorjaar van 2021 is samen met uiteenlopende partners binnen zorg, welzijn, onderwijs en het bedrijfsleven en inwoners vorm gegeven aan een Dongens Preventieakkoord. Naast de landelijke thema’s is er in het Lokale Preventieakkoord voor gekozen om ook specifiek aandacht te geven aan het thema ‘mentale gezondheid voor jong en oud’.

 

bron: dongen.nieuws.nl

 

ook de dorpsraad van ’s Gravenmoer heeft het preventieakkoord ondertekend!

beheer2

Author beheer2

More posts by beheer2