update 7-11-2022

 

Goededag,
Afgelopen half jaar heeft aannemer Van Wijlen in opdracht van de gemeente Dongen het project ‘Herinrichting Hoofdstraat ’s Gravenmoer’ uitgevoerd.
Als projectleider heb ik dit project geleid en u via deze WhatsApp-verzendlijst geïnformeerd over de uitvoering.

EVALUATIE
Om onze dienstverlening rondom projecten en werkzaamheden in de openbare ruimte te blijven verbeteren, zijn we benieuwd naar uw ervaringen.
Wat ging er goed, wat kon er beter en/of heeft u suggesties?
Om deze informatie te verzamelen is een digitaal evaluatieformulier opgesteld. We waarderen het, als u via de volgende link het formulier invult:
https://arcg.is/1aXWaz

Het invullen van deze (anonieme) enquête kost u ongeveer 5 minuten, waarvoor alvast hartelijk dank.

AFRONDING
Op dit moment worden door aannemer Van Wijlen de ‘puntjes op de i’ gezet en daarmee rond ik als projectleider dit project af.
In opdracht van de groenbeheerder van de gemeente (Addo Geerts) plant groenaannemer JvEsch nog beplanting aan en werken zij de bermen verder af.

MELDING?
Mocht u in de toekomst iets willen melden over de openbare ruimte, bijvoorbeeld in de Hoofdstraat, dat aandacht van de gemeente behoeft? Dan kunt u dit het beste doen via de Fixi-app.
(Deze app is te vinden in de App Store en Google Play.)
Via deze app komt zo’n melding namelijk direct bij de juiste persoon van de gemeente terecht en ontvangt u een terugkoppeling.

Hierbij wens ik u een fijne tijd in de december-maand en veel plezier in de Hoofdstraat.

 

update 4-11-2022

Goededag,
vanaf morgen (vrijdag 4 november) wordt de kruising Kerkebosdreef – Hoofdstraat afgesloten zodat ook dit laatste stuk van het project ‘Herinrichting Hoofdstraat’ uitgevoerd kan worden.
De straat ’s Gravenhoven wordt dan tijdelijk opengesteld voor verkeer in twee richtingen.

 

update 2-11-2022

SVP NIET PARKEREN IN WERKVAK TUSSEN HOOFDSTRAAT 16 EN 48
Het volgende bericht is met name bedoeld voor de bewoners en bezoekers van Hoofdstraat 16 t/m 48.
Komende dagen brengt aannemer Van Wijlen de inritten, trottoirs en haagvakken aan binnen het huidige, met hekken afgezette werkvak: tussen Hoofdstraat 16 en 48
Om de werknemers hierbij voldoende en veilige werkruimte te geven verzoeken wij u vriendelijk tussen 07:30 en 16:30 dit hele werkvak vrij te houden en hier niet te parkeren.

Sowieso is het niet gewenst, dat voertuigen (gedeeltelijk) op de trottoirs, in de groenvakken of bermen worden geplaatst.
We doen namelijk ons best de Hoofdstraat zo mooi mogelijk te maken en het is jammer als dingen kapot gereden worden.

 

update 29-10-2022

Vandaag is gestart met de aanleg van de rijbaan.
Morgen en maandag wordt hier ook aan gewerkt.
De verwachting is dat maandagavond de rijbaan tot en met de inrit van Van Gool gereed is.
Het bedrijf is hierna over dit nieuwe gedeelte bereikbaar.

 

update 21-10-2022

Goededag, het volgende bericht is met name bedoeld voor de (bereikbaarheid van) bewoners van Hoofdstraat 25 t/m 31 en 20 + 24.

START FASE 6
Aannemer Van Wijlen is namelijk van plan om maandagochtend 24 oktober te starten met het eerste gedeelte van Fase 6.
Vanaf 08:00 wordt dan vanaf Hoofdstraat 31 t/m Hoofdstraat 25 (de gemeentewerf) de rijweg open gebroken. 
In tussen gaan de stratenmakers binnen Fase 5 verder met het aanbrengen van de inritten en trottoirs richting Hoofdstraat 31.

VAN GOOL
Voor de continuïteit van de bedrijfsvoering van transportbedrijf Van Gool wordt de inrit van Hoofdstraat 24 tijdens de uitvoering van Fase 6 toegankelijk gemaakt via het werkvak van Fase 5. In overleg met aannemer Van Wijlen mogen en kunnen de vrachtwagens van Van Gool buiten de werktijden van de aannemer door het werkvak rijden. Hier zijn voorzieningen voor getroffen.
Andere inritten binnen het werkvak zijn nog niet toegankelijk! Omdat de stenen in de rijweg nog niet zijn aangebracht, is het hoogteverschil naar de inritten te groot.
Tevens heeft de aannemer overdag in het werkvak zijn ruimte nodig om het werk veilig, goed en zo snel als mogelijk uit te kunnen voeren.
We hopen op uw begrip en medewerking hierin.

 

update 14-10-2022

Goededag, het volgende bericht is met name bedoeld voor de (bereikbaarheid van) bewoners van Hoofdstraat 28 t/m 33.

Aannemer Van Wijlen is namelijk van plan om maandagochtend 17 oktober verder te gaan met het laatste gedeelte van Fase 5.
Vanaf 08:00 wordt dan vanaf Hoofdstraat 33 richting Hoofdstraat 28 de rijweg open gebroken.
In tussen gaan de stratenmakers verder met het aanbrengen van de inritten en trottoirs richting Hoofdstraat 33.

 

update 14-10-2022

Vanaf aanstaande maandag 29 augustus 07:00 uur gaat aannemer Van Wijlen weer verder met Fase 4 van de herinrichting van de Hoofdstraat.
Tijdens deze Fase 4 is het gedeelte van de Hoofdstraat ten noorden van de Wilhelminalaan afgesloten tussen Hoofdstraat 64 (de slager) en Hoofdstraat 56 (de agrariër).
U kunt dan dus niet van de Wilhelminalaan richting het centrum van ’s Gravenmoer rijden (en vice versa).

FASERING
Deze Fase 4 duurt circa 2 weken.
Vervolgens werkt de aannemer in werkvakken van circa 100 meter verder richting de Kerkebosdreef (Fase 5 en Fase 6).
(Hierover ontvangt u later meer informatie. ; )

OMLEIDING
Tijdens de werkzaamheden van Fase 4, 5 en 6 wordt het doorgaande gemotoriseerd verkeer omgeleid via de Vaartweg.
Het doorgaande fietsverkeer wordt dan omgeleid via de Kerkdijk, Hoge Dijk en Dwarsdijk.
De omleidingsroutes worden met borden aangeduid.

 

update 4-10-2022

Goededag, het volgende bericht is met name bedoeld voor de (bereikbaarheid van) bewoners van Hoofdstraat 32 t/m 48.
(Dit bericht wilde ik eerder verzenden, maar door omstandigheden is dat helaas niet gebeurd. Mijn excuses hiervoor, met name richting de bewoners van dit gedeelte!)
Morgenochtend (woensdag 5 oktober) gaat aannemer Van Wijlen namelijk verder met het volgende gedeelte van Fase 5.
Vanaf 08:00 wordt dan vanaf Hoofdstraat 48 richting Hoofdstraat 32 de rijweg open gebroken.

TOELICHTING
Volgende week dinsdag 11 oktober worden de stenen in de rijweg aangebracht tpv het gedeelte tussen Hoofdstraat 53 en Hoofdstraat 47B.
Daarna worden ook de trottoirs en inritten binnen dit gedeelte afgerond.
Zoals vermeld wordt er vanaf morgenochtend dus ook verder gewerkt ter plaatse van de rijweg binnen het volgende gedeelte van Fase 5: tussen Hoofdstraat 48 en 32.
De aannemer doet op die manier zijn best om ‘stukje voor stukje’ de rijweg van de Hoofdstraat weer zo snel als mogelijk gereed te krijgen voor het (gemotoriseerd) verkeer.

 

update 29-9-2022

Goededag,
gisterenavond heeft aannemer Van Wijlen helaas medegedeeld, dat hij verwacht de rijweg van de Hoofdstraat niet conform de eis in het bestek op vrijdag 11 november, maar op vrijdag 18 november te kunnen openstellen voor het gemotoriseerde verkeer.
Hij schat in daarna nog een week nodig te hebben om de inritten en trottoirs af te ronden.
We begrijp dat dit een erg vervelend bericht is, met name voor de omwonenden en ondernemers en doen ons uiterste best het werk zo spoedig als mogelijk correct uit te (laten) voeren.

REDEN VERTRAGING
Bij de aanleg van het uit kunststof kratten opgebouwde infiltratieriool blijken de aanwezige kabels en leidingen qua hoogteligging meer ‘in de weg’ te liggen, dan vooraf ingeschat.
De aannemer heeft hierdoor meer werk om één aan elkaar gesloten infiltratiesysteem aan te leggen. Onder andere dit heeft helaas tot vertraging in het werk geleid.

We hopen dat het weer mee zit en de aannemer zijn huidige inschatting waarmaakt.

 

update 22-9-2022

Goededag, het volgende bericht is met name bedoeld voor de (bereikbaarheid van) bewoners van Hoofdstraat 49 t/m 53 en 54.
Aanstaande maandagochtend 26 september gaat aannemer Van Wijlen namelijk verder met het volgende gedeelte van Fase 5.
Op het gedeelte van de Hoofdstraat ten noorden van de Wilhelminalaan wordt dan tussen Hoofdstraat 47B en 53 de rijweg open gebroken.

TOELICHTING
Komende week worden de stenen in de rijweg aangebracht tpv het eerste gedeelte van Fase 5 (het gedeelte van de Hoofdstraat tussen Hoofdstraat 63 en Hoofdstraat 53).
Daarna worden ook de trottoirs en inritten binnen dit gedeelte afgerond.
Zoals vermeld wordt er vanaf maandagochtend dus ook verder gewerkt ter plaatse van de rijweg binnen het volgende gedeelte van Fase 5: tussen Hoofdstraat 53 en 47B.

 

update 18-9-2022

Beste dorpsraadleden,

We hebben het intern gehad over de belijning tussen fietssuggestiestroken en rijweg in het heringerichte deel van de Hoofdstraat.

 

We zijn zelf ook niet helemaal tevreden over hoe het er nu uitziet. Het feit dat de witte klinkers niet in een strakke rechte lijn liggen, heeft te maken met de keuze die we tijdens de gesprekken met de belangengroepen gemaakt hebben. Toen is namelijk besloten om het legverband van de klinkers in de rijweg door te trekken in de fietssuggestiestroken. Er werd namelijk aangegeven dat de verandering van het patroon waarin de klinkers liggen, extra geluid oplevert, als autobanden daar overheen rijden.  Als je in de fietssuggestiestroken een ander legverband toepast dan in de rijweg, kan je die scheiden door het aanbrengen van klinkers in een rechte lijn, waarin ook de witte klinkers liggen. Dat kan heel strak uitgevoerd worden. Maar zoals gemeld, als deze lijn door auto’s overschreden wordt, geeft dat extra of een ander geluid.

 

Nu loopt het legverband over de hele breedte van de weg door. Bij gebakken klinkers is het zo dat daar altijd iets van maatverschil in zit. Dat komt door het bakproces. Ook al scheelt dat misschien maar een fractie van een millimeter, het betekent wel dat er bij elke nieuwe rij klinkers een verschil kan zitten ter hoogte van de witte klinker en daardoor ontstaat het golvende beeld.

 

We vinden het niet wenselijk de witte markering weg te laten. Het contrast tussen de klinkers is redelijk groot, maar naar onze mening niet groot genoeg. Zeker op plekken in de schaduw en mogelijk ook als ze nat zijn of als het donker is, is het contrast minder goed waarneembaar. Vandaar dat we een extra ondersteuning met een witte klinker willen hebben.

 

Afgelopen dinsdag hebben we wat varianten uitgeprobeerd. We zijn tot de conclusie gekomen dat de beste optie het wat verder uit elkaar leggen van de witte klinkers is. Hierdoor blijft er een duidelijke markering aanwezig, maar valt het golven van de lijn minder op. We gaan we dat ook zo wijzigen in het gedeelte dat al klaar is. We willen namelijk wel over de hele Hoofdstraat eenzelfde inrichting en uitstraling hebben.

 

update 29-8-2022

HERINNERING AFSLUITING HOOFDSTRAAT
Vanaf aanstaande maandag 29 augustus 07:00 uur gaat aannemer Van Wijlen weer verder met Fase 4 van de herinrichting van de Hoofdstraat.
Tijdens deze Fase 4 is het gedeelte van de Hoofdstraat ten noorden van de Wilhelminalaan afgesloten tussen Hoofdstraat 64 (de slager) en Hoofdstraat 56 (de agrariër).
U kunt dan dus niet van de Wilhelminalaan richting het centrum van ’s Gravenmoer rijden (en vice versa).

FASERING
Deze Fase 4 duurt circa 2 weken.
Vervolgens werkt de aannemer in werkvakken van circa 100 meter verder richting de Kerkebosdreef (Fase 5 en Fase 6).
(Hierover ontvangt u later meer informatie. ; )

OMLEIDING
Tijdens de werkzaamheden van Fase 4, 5 en 6 wordt het doorgaande gemotoriseerd verkeer omgeleid via de Vaartweg.
Het doorgaande fietsverkeer wordt dan omgeleid via de Kerkdijk, Hoge Dijk en Dwarsdijk.
De omleidingsroutes worden met borden aangeduid.

 

update 24-7-2022

goedendag,

WEEK 30 : KRUISING AFGESLOTEN
Vanaf aanstaande maandag 25 juli wordt vanaf 07:00 uur de kruising Hoofdstraat – Wilhelminalaan voor 5 dagen compleet afgesloten voor al het verkeer.
De Hoofdstraat is dan vanaf het centrum van ’s Gravenmoer en vanaf Klein Dongen gezien een doodlopende straat.
Ook de Wilhelminalaan is dan vanaf Oosteind gezien doodlopend.

PARKEERTERREINEN BEREIKBAAR
Het particuliere parkeerterrein van de slager aan de Wilhelminalaan blijft vanaf Oosteind bereikbaar voor bezoekers.
Ook het particuliere parkeerterrein achter Hoofdstraat 75 (voormalig restaurant ‘SED’) blijft via de Klein Dongenseweg vanaf Klein Dongen bereikbaar voor bezoekers van de slager en het hotel.
Voetgangers (eventueel met een fiets aan de hand) kunnen over loopschotten om het werkvak heen lopen. 
Voor de veiligheid het dringende verzoek hier niet te fietsen!

OMLEIDING
Het doorgaande gemotoriseerd verkeer wordt omgeleid via de Vaartweg en de Lage Ham.
Het doorgaande fietsverkeer wordt omgeleid via de Brouwersdijk, Hoge Dijk, Dwarsdijk en Kerkdijk.
De omleidingsroutes worden met borden aangeduid.

WEEK 31 : KRUISING GEDEELTELIJK OPEN
Vanaf vrijdag 29 juli 17:00 is de rijweg van de Wilhelminalaan weer verbonden met het gedeelte van de Hoofdstraat ten zuiden van de Wilhelminalaan, dat aansluit op de Klein Dongenseweg richting Klein Dongen. 
De Hoofdstraat is dan nog wel afgesloten ten noorden van de Wilhelminalaan, voor Hoofdstraat 64 (voor de slager).
U kunt dan nog niet van de Wilhelminalaan richting het centrum van ’s Gravenmoer rijden (en vice versa).

WEEK 32+33+34 : ALLES OPEN
Vanaf vrijdag 5 augustus 16:00 is tijdens de bouwvakantie de gehele Hoofdstraat (inclusief de kruising met de Wilhelminalaan) weer 3 weken (week 32+33+34) open voor al het verkeer.
Het nieuw gemaakte werk wordt daarvoor tijdelijk aangesloten op de bestaande situatie.

VANAF WEEK 35 : HOOFDSTRAAT AFGESLOTEN
Vanaf maandag 29 augustus 07:00 uur gaat aannemer Van Wijlen weer verder met Fase 4 van de herinrichting.
Het gedeelte van de Hoofdstraat ten noorden van de Wilhelminalaan is dan afgesloten tussen Hoofdstraat 64 (de slager) en Hoofdstraat 56 (de agrariër).

 

update 13-7-2022

Goededag,
het volgende bericht is bestemd voor de mensen, die gebruik maken van het parkeerterrein achter Hoofdstraat 75 (voormalig restaurant ‘SED’).

PARKEERTERREIN SED
Vanaf donderdagochtend 14 juli 2022 07:30 is het parkeerterrein achter ‘SED’ alleen bereikbaar via de Klein Dongenseweg vanuit Klein Dongen.
Dinsdag 12 en woensdag 13 juli wordt de rijweg tussen de Klein Dongenseweg en het parkeerterrein aangebracht.
Vanaf donderdagochtend 14 juli 07:30 wordt de rijweg tussen de Wilhelminalaan en het parkeerterrein opengebroken.
Het parkeerterrein is dan dus tijdelijk niet meer bereikbaar vanaf de kruising met de Wilhelminalaan, maar wel via de Klein Dongenseweg.
Hiervoor kunt u de omleidingsroute volgen, die is aangegeven met de letter ‘K’ (van Klein Dongen).

KRUISING WILHELMINALAAN
De kruising Wilhelminalaan-Hoofdstraat zelf wordt pas vanaf maandag 25 juli 2022 07:00 5 dagen compleet afgesloten voor al het verkeer.
Hier komt later meer informatie over.

 

 

Goededag,
Aanstaande maandag 20 juni wordt gestart met Fase 2 van het project ‘Herinrichting Hoofdstraat’.
De rijweg van de Hoofdstraat wordt opengebroken VANAF eetcafé ’t Trefpunt (Hoofdstraat 91) TOT de inrit van voormalig restaurant SED (Hoofdstraat 75).
De inrit naar het parkeerterrein achter voormalig restaurant SED (Hoofdstraat 75) blijft tijdens Fase 2 bereikbaar vanaf de kruising met de Wilhelminalaan.
Eetcafé ’t Trefpunt (Hoofdstraat 91) is tijdens Fase 2 voor gemotoriseerd verkeer bereikbaar vanuit Klein Dongen via de Klein Dongenseweg.

De omleidingsroutes voor gemotoriseerd verkeer over de Vaartweg en de Lage Ham blijven tijdens Fase 2 in stand.
Het doorgaande fietsverkeer wordt tijdens Fase 2 omgeleid via de Brouwersdijk en de Wilhelminalaan.
De omleidingsroutes worden met tekst- en pijlborden aangegeven.
Woningen en bedrijven binnen het werkgebied worden met loopschotten bereikbaar gehouden voor voetgangers.

Aannemer Van Wijlen is op dit moment de rijweg van Fase 1 (Klein Dongenseweg) aan het afronden.
Aanstaande maandag wordt de rijweg van Fase 2 opengebroken en gestart met het grondwerk en de aanleg van het infiltratieriool op dit gedeelte (tussen Hoofdstraat 75 en 91).
Terwijl in Fase 2 de rioolwerkzaamheden worden uitgevoerd, brengen de stratenmakers in Fase 1 na het afronden van de rijweg de resterende inritten en vervolgens de trottoirs aan. De gebakken straatstenen die uit de huidige rijloper en fietssuggestiestroken van Fase 2 vrijkomen, worden gebruikt in de inritten en trottoirs in Fase 1

 

 

Goededag,
Vandaag is het ‘uitrollen’ van de nieuwe gebakken straatstenen in de rijweg gestart.
Eerst wordt het zandbed over de volledige wegbreedte glad gestreken.
Daarna worden de stenen met de hand boven in de machine gelegd: rode stenen voor de fietssuggestiestroken en donkere voor de rijloper.
Vervolgens rolt er een mooi ‘tapijt’ uit, met beide kleuren aan elkaar geregen.
Over ‘geregen’ gesproken…

Door een aantal regenachtige dagen afgelopen weken loopt de aannemer helaas iets achter op schema.
Hij verwacht eind volgende week de rijweg van Fase 1 (de Klein Dongenseweg) weer open te stellen voor het bestemmingsverkeer.
Er wordt vervolgens gestart met Fase 2: de Hoofdstraat tussen de Hoge Dijk en de Wilhelminalaan.
Voor de duidelijkheid: ook tijdens Fase 2 blijft door de werkzaamheden de verbinding tussen Klein Dongen en ’s Gravenmoer via de Klein Dongenseweg – Hoofdstraat gestremd voor het doorgaande verkeer.
Tijdens Fase 2 is eetcafé ‘’t Trefpunt (Hoofdstraat 91) bereikbaar via de Klein Dongenseweg.
Voor we daadwerkelijk met Fase 2 starten informeren wij u opnieuw.

 

 

update: 16-6-2022

Goededag,
Aanstaande maandag 20 juni wordt gestart met Fase 2 van het project ‘Herinrichting Hoofdstraat’.
De rijweg van de Hoofdstraat wordt opengebroken VANAF eetcafé ’t Trefpunt (Hoofdstraat 91) TOT de inrit van voormalig restaurant SED (Hoofdstraat 75).
De inrit naar het parkeerterrein achter voormalig restaurant SED (Hoofdstraat 75) blijft tijdens Fase 2 bereikbaar vanaf de kruising met de Wilhelminalaan.
Eetcafé ’t Trefpunt (Hoofdstraat 91) is tijdens Fase 2 voor gemotoriseerd verkeer bereikbaar vanuit Klein Dongen via de Klein Dongenseweg.

De omleidingsroutes voor gemotoriseerd verkeer over de Vaartweg en de Lage Ham blijven tijdens Fase 2 in stand.
Het doorgaande fietsverkeer wordt tijdens Fase 2 omgeleid via de Brouwersdijk en de Wilhelminalaan.
De omleidingsroutes worden met tekst- en pijlborden aangegeven.
Woningen en bedrijven binnen het werkgebied worden met loopschotten bereikbaar gehouden voor voetgangers.

Aannemer Van Wijlen is op dit moment de rijweg van Fase 1 (Klein Dongenseweg) aan het afronden.
Aanstaande maandag wordt de rijweg van Fase 2 opengebroken en gestart met het grondwerk en de aanleg van het infiltratieriool op dit gedeelte (tussen Hoofdstraat 75 en 91).
Terwijl in Fase 2 de rioolwerkzaamheden worden uitgevoerd, brengen de stratenmakers in Fase 1 na het afronden van de rijweg de resterende inritten en vervolgens de trottoirs aan. De gebakken straatstenen die uit de huidige rijloper en fietssuggestiestroken van Fase 2 vrijkomen, worden gebruikt in de inritten en trottoirs in Fase 1.

 

beheer2

Author beheer2

More posts by beheer2