Gratis compost af te halen op Milieustraat De Coolhof

Landelijke compostdag op 25 maart 2023
Inwoners van de gemeente Dongen kunnen op 25 maart 2023 gratis compost ophalen bij
Milieustraat De Coolhof. Met deze actie bedankt de gemeente haar inwoners voor het sorteren
van groente-, fruit- en tuinafval (gft). Het gft-afval is een grondstof voor compost.
Milieustraatpas
Alleen op vertoon van de milieustraatpas kunnen inwoners compost ophalen. Er is maximaal 1
kubieke meter compost per persoon beschikbaar. Bezoekers moeten zelf zorgen voor een geschikte
verpakking, een schep en vervoer. Er geldt ‘zolang de voorraad strekt’. Milieustraat de Coolhof is op
25 maart open van 08.30 tot 15.30 uur en zit aan De Hak 16 in Dongen.
Bedankje voor gft scheiden
Sinds jaar en dag bieden inwoners van de gemeente groente-, fruit- en tuinafval (gft-afval) en
groenafval (snoeihout, takken en gras) gescheiden van ander afval aan. Ook inwoners die in
hoogbouw wonen kunnen voortaan hun gft gescheiden aanbieden. Voor veel mensen is dat de
gewoonste zaak van de wereld. De gemeente Dongen wil de inwoners daarom graag bedanken voor
hun inzet: het scheiden van organisch afval is namelijk goed voor het milieu en de portemonnee.
Goed voor het milieu
Composteren is goed voor het milieu doordat er allerlei vormen van duurzame energie uit te halen zijn
zoals gas, elektriciteit en brandstof voor auto’s. Bovendien zorgt compost voor CO2 in de bodem wat
helpt tegen de opwarming van de aarde. Composteren bespaart ook geld omdat het een goedkope
manier van afvalverwerking is. Het is meer dan de helft goedkoper dan het verbranden van restafval.
Het is daarom belangrijk om gft goed te sorteren.
Bodemverbeteraar
Compost is een natuurlijke bodemverbeteraar. Het stimuleert de groei van planten op een
milieuvriendelijke wijze. En het verbetert de waterhuishouding. In regenachtige periodes wordt het
water beter afgevoerd en bij droogte wordt meer vocht vastgehouden in de bodem. Compost is,
gemengd met tuinaarde, geschikt voor alle tuinplanten

beheer2

Author beheer2

More posts by beheer2