Ontwerp herinrichting Hoofdstraat.
Na diverse keren overleggen tussen de klankbordgroep (bestaande uit enkele
bewoners, ondernemers, verkeersgroep, dorpsraad, agrariërs) en de gemeente
Dongen is de herinrichting een feit.
De uitgangspunten van de herinrichting waren het terugdringen van de
snelheid en verhogen van de verkeersveiligheid, reduceren van de trillingen en
verkeersgeluid.
Om de straat veiliger te maken worden de bestaande fietspaden aanmerkelijk
breder en komen in een andere kleur. Visueel wordt de weg veel smaller
waardoor de automobilist “te gast” is in de straat.
Daarnaast worden er enkele snelheidsverlagende plateau’s aangelegd.
De plateau’s worden in een sinusvorm aangelegd wat tevens de trillingen moet
reduceren.
Er is veel aandacht besteedt aan de fundering.
Nu ligt er enkel een zandlaag. Straks zal er een puinfundering komen van ca
30cm. De klinkers (recht zonder vellingskant) komen in een keperverband
tegen elkaar te liggen.
In de zomer van dit jaar heeft de gemeente op 4 verschillende plaatsen en 2 op
verschillende momenten een trillingsonderzoek uit laten voeren.
De resultaten van het onderzoek is gedeeld en besproken met de
klankbordgroep. Ook maatregelingen en verdere verbeteringen zijn aan de
orde geweest.
Zo komen er, aanvullend op de eerdere plannen, op verschillende plekken
verticaal in de bodem te plaatsen trilschermen (pur/piepschuim) en wel op die
plekken waar de huizen dicht op de straat gebouwd zijn en bij de plateau’s.
Verder worden ook de rioolaansluitingen met de huizen vernieuwd.
Er blijken veel lekkende aansluitingen te zijn waardoor er zand wegspoelt en er
gaten in de weg komen. Deze oneffenheid veroorzaakte veel trilling en geluid.
Helaas zullen enkele haagjes verdwijnen. Dit komt omdat nu wortels van enkele
bomen door het voetpad omhoogkomen. Er is gekozen voor behoud van de
bomen. Hierdoor gaat het voetpad meer richting de straat.

Tenslotte kunnen we berichten dat de straat zal worden voorzien van uniforme
klassieke (led/warm wit) straatverlichting.
Deze maand wordt de Hoofdstraat aanbesteed. De stenen zijn al besteld.
Zoals het er nu uitziet wordt er in maart/april gestart met de werkzaamheden.
Met de ondernemers is de gemeente nu in gesprek over de bereikbaarheid
tijdens de werkzaamheden.
Binnenkort stuurt de gemeente nog een bewonersbrief met daarin meer
informatie en de gang van zaken ten aanzien van de werkzaamheden.
In het voorjaar van 2022 gaat de herinrichting van de Hoofdstraat van start.
Natuurlijk kunnen alle wensen van iedereen afzonderlijk niet ingevuld worden.
Wij zijn wel van mening dat het huidige plan recht doet aan de eerder
genoemde uitgangspunten. We zijn in ieder geval blij dat nu eindelijk daad bij
het woord gevoegd wordt.

2021-0276 DON013 definitief ontwerp blad 1 20210709

2021-0277 DON013 definitief ontwerp blad 2 20210709

2021-0278 DON013 Definitief ontwerp blad 3 20210709

beheer2

Author beheer2

More posts by beheer2