Wij gaan weer verder met het verbeteren van de toegankelijkheid van de dijkjes in `s Gravenmoer. Dit jaar staan de Hoge- en Lagedijk op de planning.

 

Vanaf 3 april wordt de halfverharding aangebracht. Deze werkzaamheden gaan enkele dagen duren. De Hoge en Lagedijk is in deze periode afgesloten voor de fietsers en wandelaar.

 

De voorbereidende werkzaamheden starten vrijdag 24 maart. Deze bestaan uit het aanbrengen van een afwateringsgoot aan de zijde Vaartweg. Het publiek dan deze werkzaamheden met enige hinder passeren.

 

Hopend jullie hierbij voldoende geïnformeerd te hebben.

beheer2

Author beheer2

More posts by beheer2