Dorpsraad ’s Gravenmoer

Voor een leefbaar dorp.

Het doel van de dorpsraad is het in stand houden en bevorderen van de leefbaarheid in het dorp. Daarom geeft de dorpsraad de gemeente Dongen gevraagd en ongevraagd advies met betrekking tot alle aangelegenheden die behoren tot het werkgebied van de dorpsraad.

Nieuws
15 januari 2022

snoeiwerkzaamheden

beste bewoner, Graag wil ik u informeren over de snoeiwerkzaamheden die komende winterperiode uitgevoerd gaan…
Nieuws
7 januari 2022

Eindontwerp Hoofdstraat

Ontwerp herinrichting Hoofdstraat. Na diverse keren overleggen tussen de klankbordgroep (bestaande uit enkele bewoners, ondernemers,…
Geen categorie
20 december 2021

Dorpsraad ’s Gravenmoer

Op dit moment is de gemeente Dongen bezig met het opzetten van een omgevingsvisie. In de omgevingsvisie beschrijft de gemeente wat zij…