Start lokale buurtblad

Hallo verenigingen en stichtingen in ’s Gravenmoer,

De dorpsraad heeft het initiatief genomen om een buurtblad te gaan ontwikkelen die gemaakt zal gaan worden door de inwoners van ’s Gravenmoer zelf. Hiervoor wordt aanstaande donderdag een stuk geplaatst in het weekblad van Dongen om redactieleden te zoeken. Het blad zal eens per drie à vier maanden huis aan huis worden bezorgd.

De reden om zo’n blad te gaan maken is om de leefbaarheid van het dorp verder te verhogen. Het blad geeft een gezamenlijk medium aan verenigingen, stichtingen en andere clubs die activiteiten organiseren om zo hun activiteiten verder toe te lichten. Hopelijk komen er meer bezoekers en misschien wel vrijwilligers zich bij u aansluiten. De dorpsraad krijgt regelmatig te horen van nieuwe maar ook van bewoners die hier al wat langer wonen dat zij niet goed weten welke verenigingen er zijn en wie, wat, wanneer, organiseert en of ze vrijwilligers zoeken.

Ook zal het blad de activiteitenkalender van de dorpsraad gaan vervangen of verder ondersteunen. Bewoners kunnen oproepjes plaatsen zodat er ook andere dingen kunnen worden georganiseerd zoals bijvoorbeeld buurt-bbq’s of straatacties.

Als initiatiefnemer hoop ik dat u, als vereniging of stichting, dit prille idee ondersteunt en bereid bent om, als de redactie verder vorm heeft gekregen en er een verder uitwerking van idee heeft plaatsgevonden, een bijdrage wil leveren aan het blad door uw geplande activiteiten te delen en eventueel een interview wil geven over een activiteit.

Met vriendelijke groeten,

David Kunst

Dorpsraad ’s Gravenmoer
Bieselaar 42
5109 BB ’s Gravenmoer
06-46355537