30-km klikostickers

30 km kliko stickers in ’s Gravenmoer                       

 Bewoners en gemeente werken aan een verkeersvriendelijk dorp

Als één van de eerste concrete stappen naar een verkeersvriendelijk  ´s Gravenmoer worden er in de week van 29 augustus t/m 3 september kliko stickers geplakt. Deze 30 km-stickers zullen huis aan huis worden aangeboden door de Verkeersgroep ’s Gravenmoer en betrokken vrijwilligers in de volgende doorgaande straten: Wilhelminalaan, Hoofdstraat, Wielstraat, Molendijk, Julianalaan, Vaartweg, Capelseweg en Waspikseweg.

Wanneer bewoners het op prijs stellen worden de stickers op de kliko’s geplakt door de vrijwilligers. Per container zijn er twee stickers beschikbaar, dus in totaal zes stickers per huishouden.  De stickers zijn ter beschikking gesteld door Veilig Verkeer Nederland en de bestickering heeft de toestemming van de gemeente Dongen.

Al jaren vormt de almaar toenemende verkeersoverlast een wezenlijke bedreiging op het gebied van veiligheid, leefbaarheid en geluidshinder in het dorp. Inmiddels wordt op initiatief van de  Verkeersgroep ´s Gravenmoer in samenwerking met de dorpsraad en de gemeente Dongen gewerkt aan een structurele oplossing voor dit probleem.

Natuurlijk zijn de stickers geen wondermiddel, maar automobilisten zullen zich meer bewust zijn in een 30 km-zone te rijden.   Zo wordt ons prachtige dorp weer een klein stukje veiliger en leefbaarder. Tenslotte: “Een veiliger dorp begint bij de bewoners zelf”. De Verkeersgroep vraagt u om zelf ook 30 km per uur te rijden. Hoe meer mensen zich aan de snelheid houden, hoe meer anderen ook weer geneigd zijn hun snelheid aan te passen. Zo temperen we met z’n allen ook het sluipverkeer van de A59 en laten we zien dat ons dorp geen snelweg is. S Gravenmoer wordt dan een stuk leefbaarder voor jong en oud! Doet u mee?

Afbeeldingsresultaten voor 30 km op kliko