Stichting Buurtpreventie ’s Gravenmoer

Door de toegenomen criminaliteit en mede hierdoor het gevoel van onveiligheid bij de bewoners van ’s Gravenmoer is het idee ontstaan voor het oprichten van vrijwillige buurtpreventie. Tijdens de openbare vergadering hebben enkele mensen zich al aangemeld als vrijwilliger. Naar het voorbeeld van de  buurtwacht Klein-Dongen-Vaart is gebleken dat men hiervoor redelijk veel mensen nodig heeft om het een succes te laten zijn en het aantal bewakingsuren per maand per persoon laag te houden.

Inmiddels is de Stichting Buurtpreventie ’s Gravenmoer in het leven geroepen. Er is een bestuur aangesteld inclusief coordinatoren.

Er wordt door 2 personen gedurende een aantal uren per week, op willekeurige tijdstippen en dagen, een ronde gedaan door het dorp. Deze rondes kunnen uitgevoerd worden per auto, per fiets of lopend. Er is contact met de wijkagent en in dringende gevallen zal het alarmnummer 112 ingeschakeld worden.

Voor meer informatie en voor het aanmelden als vrijwilliger kan contact worden opgenomen met de buurtwacht door een mail te sturen naar: sbsgravenmoer@gmail.com